Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας.


Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε διαθέσιμοι. Αφήστε το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

1.Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά προϊόντα από τα παραγγελθέντα, είτε κατά είδος είτε κατά ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, όπως και τα έξοδα επαναπροώθησης των προϊόντων στον πελάτη, βαρύνουν την εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο κατωτέρω προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία στον τηλεφωνικό αριθμό 2144001600 ή μέσω email στο sales@brewspecialists.gr, ώστε να δηλώσει το λάθος. Στη συνέχεια, αποστέλλει το προϊόν κατόπιν υποδείξεως της εταιρείας και η τελευταία ελέγχει ότι το προϊόν έχει επιστρέψει σε άριστη κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες, η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή και η εταιρεία προχωρεί στην αποστολή του πωληθέντος προϊόντος.

2. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον πελάτη ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η εγγύηση παρέχεται για το περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από το διανομέα κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

• Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρεία και η εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ πραγματοποιείται, ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς θα γίνεται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης.

• Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή δεν διαπιστωθεί ελάττωμα από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ή το ελάττωμα του προϊόντος δεν καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τα μεταφορικά έξοδα που επωμίστηκε η εταιρεία για την παραλαβή του προϊόντος από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση η επαναπροώθηση του προϊόντος στον πελάτη γίνεται με μεταφορικά μέσα της αρεσκείας του και τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή επιβαρύνουν τον ίδιο. 

Διαδικασία Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊόντων

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία στον τηλεφωνικό αριθμό 2144001600 ή μέσω email στο sales@brewspecialists.gr, ώστε να δηλώσει το ελάττωμα. Στη συνέχεια, αποστέλλει το προϊόν κατόπιν υποδείξεως της εταιρείας και αυτό ελέγχεται από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εταιρεία προχωρεί σε επικοινωνία με τον πελάτη με σκοπό την ενημέρωσή του σχετικά με το πόρισμα του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή και την εξέλιξη της διαδικασίας.